Privacy Statement MPG.

­­

­­

Media Partners Group B.V., hierna te noemen ‘MPG.’ vindt jouw privacy belangrijk. In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop MPG., als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) met je persoonsgegevens omgaat. MPG. houdt zich daarbij aan de eisen die de Wbp, de Telecommunicatiewet en andere (al dan niet toekomstige) toepasselijke privacy wet- en regelgeving stelt.

MPG. is gevestigd aan de Stroombaan 4, 1181 VX, Amstelveen, KvK nummer 33139088.

Informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers en gebruikers van de website www.mpg.today (hierna: ‘de Website’) door MPG.

MPG. verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken. Hiermee kan MPG. de werking van de website optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd.
  • Voor de afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie & het onderhouden van contacten met jou.
  • Om onze producten en diensten te testen en te verbeteren.
  • Om de Website te beveiligen en webstatistieken op te stellen.
  • Om gericht aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld door het tonen van een advertentie op de Website van een product of dienst waarvan MPG. op basis van de door haar verwerkte persoonsgegevens vermoedt dat je daarvoor interesse hebt.
  • Om een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap te kunnen toesturen.
  • Om je te kunnen informeren over mogelijk voor jou interessante producten, diensten en aanbiedingen van MPG. en eventueel van derden.
  • Om de Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
  • Om te voldoen aan de op MPG. rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle.
  • Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de strategie van MPG.

MPG. bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden nodig is, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elektronische gegevens, zoals je e-mailadres en je mobiele telefoonnummer, kan MPG. alleen aan derden verstrekken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten als je MPG. daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Je kunt een verleende toestemming voor het gebruik van elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken door een e-mail te sturen aan hello@mpg.today of een briefje te sturen aan MPG., Stroombaan 4, 1181 VX, Amstelveen.

MPG. kan in bijzondere gevallen je persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen als MPG. dat in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of door een gerechtelijke procedure verplicht is.

MPG. kan ook persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van MPG. aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders is aangegeven) je persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd de persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Cookies en surfgedrag

De Website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die bij je bezoek aan de Website worden achtergelaten op je computer. Deze cookies helpen bij het gebruiksvriendelijker maken van de Website. Door deze cookies is het bijvoorbeeld mogelijk om je inlognaam tijdens je bezoek te onthouden zodat je die niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

MPG. maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Website makkelijker voor je te maken. Ze worden automatisch verwijderd zodra je je browser afsluit.

MPG. maakt ook gebruik van Google Analytics om het gebruik van de Website te analyseren. Google Analytics plaatst ook cookies op je computer die worden gebruikt om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Dit stelt MPG. in staat om de Website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Google treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wbp waarbij MPG. de verantwoordelijke is.

In je browserinstellingen kun je zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt als er een cookie wordt geplaatst.

Inzage, correctie en wijziging van jouw persoonsgegevens

MPG. gebruikt je mailadres en adresgegevens niet voor andere doelen dan in dit privacy statement omschreven, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor de nieuwsbrief van MPG.

Je kunt MPG. ook te allen tijde verzoeken om een overzicht van je gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen als de gegevens niet kloppen of irrelevant zijn voor de gestelde doeleinden. Je kunt daartoe een e-mail sturen aan hello@mpg.today.

Links

De website van MPG. kan links bevatten naar websites van andere partijen. MPG. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die sites en de manier waarop die sites omgaan met je persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement en de voorwaarden van de site die je bezoekt.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden heeft MPG. zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Doorgifte derde landen

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU.

Contact

Als je vragen hebt over dit privacy statement of als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je contact opnemen met MPG. per e-mail: hello@mpg.today of per post: MPG., Stroombaan 4, 1181 VX, Amstelveen.

Wijzigingen Privacy Statement

MPG. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren je daarom dit privacy statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van MPG. en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking.

Dit privacy statement is laatst gewijzigd: 28 januari 2016.

USA