Disclaimer

DISCLAIMER EN COPYRIGHT

Media Partners Group B.V., hierna: MPG., eigenaar van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Desondanks kan MPG. niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn. MPG. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. MPG. is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

MPG. staat er niet voor in dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

MPG. mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Links naar andere websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. MPG. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

COPYRIGHT

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij Media Partners Group B.V. (hierna ‘MPG.’) en/of haar licentiegevers. MPG. behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (bron)codes van deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van MPG.

Het is mogelijk dat MPG. in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijdert of (tijdelijk) ontoegankelijk maakt als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Meer informatie?

David Barens

+31 (0)6 5338 64 12

david.barens@mpg.today

MPG is een content marktetingbureau
Wij garanderen loyale klanten en meer omzet

CONTACT